met accent op

Juridisch advies

  • Rechtsbijstand in conflicten of andere juridische kwesties

  • Advies over contracten, algemene voorwaarden, etc.

In juridische kwesties kan Van Meggelen Advocatuur u adviseren en zo nodig als procesadvocaat bijstaan.
Wanneer er een conflict is, of juist om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Van Meggelen Advocatuur adviseert ondernemers ook graag over de dagelijkse bedrijfsvoering en de optimalisering daarvan. Bijvoorbeeld door het opstellen en/of beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en interne reglementen.

Van Meggelen Advocatuur staat zowel bedrijven als particulieren bij.