met accent op

Incasso zaken

Discussie met klanten over openstaande facturen?

Van Meggelen Advocatuur helpt u verder met een passende en krachtige aanpak van uw openstaande facturen.  Van Meggelen Advocatuur kan u desgewenst volledig ontzorgen. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot en met de financiële afwikkeling na de invordering door de deurwaarder. Ook het bij de rechtbank indienen van een faillissementsaanvraag van een insolvente schuldenaar behoort tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Sommeren
Indien een factuur of andere vordering onbetaald blijft, dan is een sommatie de eerste stap. Er kan dan ook aanspraak worden gemaakt op de wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Voor consumenten gelden bijkomende voorschriften. Pas wanneer op correcte wijze is gesommeerd, kan via de rechter veroordeling tot betaling van de vordering met de bijkomende kosten worden verkregen.
  
Dagvaarden
Wanneer betaling ook na de sommatie uitblijft, dan is dagvaarden de volgende stap. Van Meggelen Advocatuur kan u hierin volledig bijstaan. Van het opstellen van de benodigde stukken tot het inschakelen van de deurwaarder. Gedurende de gehele gerechtelijke procedure staat Van Meggelen Advocatuur u als procesadvocaat bij en wordt het proces bewaakt. Het doel is uiteraard om een toewijzend vonnis van de rechter te verkrijgen, op basis waarvan u betaling van de schuldenaar kunt afdwingen.
  
Beslagleggen
Als schuldeiser kunt u op basis van een toewijzend vonnis of andere executoriale titel (bijvoorbeeld een hypotheek of pandakte opgemaakt door de notaris) beslag laten leggen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Denk daarbij aan het vrij te laten deel van het loon of de uitkering, vervoersmiddelen, de woning, of de (bedrijfs)inventaris van de schuldenaar. U kunt ook vóórafgaand aan het dagvaarden conservatoir beslag laten leggen. Hiervoor dient de rechter verlof te verlenen. Van Meggelen Advocatuur weet wat te doen.
  
Faillissementsaanvraag
Het komt helaas voor, dat er geen andere optie meer is dan het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Een curator zal na de faillietverklaring in het belang van de schuldeisers onderzoek doen naar alle baten en schulden die tot de boedel behoren. Van Meggelen Advocatuur kent de weg en kan uw belangen op adequate wijze behartigen. 

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.