met accent op

Arbeidsrecht

Voor een advocaat met kritische blik en passie voor het arbeidsrecht bent u bij Van Meggelen Advocatuur aan het juiste adres. Met jarenlange ervaring als advocaat en een specialisatie in het arbeidsrecht, is zij een uitstekende keuze voor juridisch advies en bijstand in gerechtelijke procedures.

Tot de dagelijkse praktijk behoren onder meer de volgende onderwerpen.

Arbeidscontracten & (bedrijfs)reglementen
Een gedegen personeelsbeleid begint bij goede arbeidscontracten. Zeker in het arbeidsrecht geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Denk aan de strikte regels bij onder meer flexibele arbeidscontracten, opvolgend werkgeverschap en proeftijdbedingen. Onderwerpen zoals verzuim, vakantiedagenregeling en privacy dienen op een duidelijke en correcte wijze in reglementen te worden vastgelegd. 
  
Conflicten op de werkvloer
Conflicten op of over het werk, tussen medewerkers onderling, of tussen de werkgever en de medewerker. Het geeft hoe dan ook veel onrust, ook bij andere medewerkers. De kunst is om de oorzaak van het probleem op de juiste manier én op het juiste moment adequaat aan te pakken.
  
Verzuim
Uitval wegens (ziekte)verzuim is altijd vervelend, zowel voor werkgevers als werknemers. Zeker in een kleinere organisatie of tijdens drukte, kan verzuim tot diverse andere problemen leiden. Door de steeds veranderende regelgeving en strikte re-integratieverplichtingen voor beide partijen, ligt een miscommunicatie of problematische verzuimsituatie steeds op de loer. Ook de bemoeienis van andere partijen, zoals het UWV en de bedrijfsarts, kunnen de arbeidsrelatie onder druk zetten. Een frisse kijk op de situatie en een helder advies kunnen dan uitkomst bieden.
  
Reorganisatie
Bij een (voorgenomen) reorganisatie is het tijdig inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat zeer raadzaam. Denk aan opzegverboden, scholing-/herplaatsingsverplichtingen, advies of instemming vragen van de OR, of melding collectief ontslag bij 20 of meer ontslagen. Het niet correct voldoen aan de geldende verplichtingen kan verstrekkende gevolgen hebben. Maar wellicht kan er worden volstaan met een zorgvuldige check van de gevolgde procedure en/of de inhoud van een aangeboden beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst. Hoe dan ook, in reorganisaties is goed en praktisch advies van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat onmisbaar.
  
Ontslag
De Wet Werk & Zekerheid heeft het ontslagrecht voor zowel werkgevers als werknemers rigoureus gewijzigd. In de wet zijn nu strikte spelregels opgenomen wanneer en op welke wijze tot een beëindiging van de arbeidsrelatie kan worden genomen. Maar ook wanneer een vergoeding verschuldigd is. Indien achteraf blijkt dat de verkeerde route is gekozen, dan kan dat verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Dat geldt zeker voor ontslag op staande voet situaties. Bovendien zijn er bijkomende vereisten voor de verschillende ontslaggronden. Zo geldt voor een ontbinding vanwege disfunctioneren, dat de werknemer eerst een serieus verbeteringstraject moet hebben doorlopen. Maar hoe moet een dergelijk traject worden vormgegeven, voor welke duur en op welke wijze moet dat schriftelijk worden vastgelegd? Diverse vraagstukken waarbij een ervaren arbeidsrechtadvocaat zeer van pas komt. 
  
Gerechtelijke procedures
Na de invoering van de Wet Werk & Zekerheid is het voeren van een gerechtelijke procedure er niet eenvoudiger op geworden. Partijen kunnen nu in beroep en cassatie na een beslissing van het UWV of van de ontbindingsrechter, en de termijnen zijn kort. Een werknemer dient binnen 2 maanden de rechter te hebben verzocht om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Of, indien herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk, om een gefixeerde en billijke vergoeding te hebben gevraagd. De rechtspraak is nog steeds volop in beweging. Schakel daarom zo tijdig mogelijk een deskundige arbeidsrechtadvocaat in.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.