met accent op

Werkwijze & Tarieven

De juridische dienstverlening van Van Meggelen Advocatuur geschiedt op basis van uurtarief. Na een schriftelijke bevestiging van de opdracht en het toepasselijke uurtarief, wordt gestart met de afgesproken werkzaamheden. Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van Van Meggelen Advocatuur van toepassing.

Juridisch advies:

Arbeidsrecht
Werkgeverstarief - € 185,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.
Werknemerstarief - € 170,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.

Incasso zaken & Hippisch recht
Zakelijk en particulier - € 150,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.

Interim:
Projectmatig of periodiek - € 150,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.

Opleidingen:

In overleg

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)
Van Meggelen Advocatuur behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Indien u een beroep wenst te doen op gefinancierde rechtsbijstand (de toevoeging), dan kunt u via Het Juridisch Loket worden doorverwezen. Zie voor meer informatie: https://www.juridischloket.nl en www.rechtsbijstand.nl/eigenbijdrage. Uiteraard verwijs ik u desgewenst graag door naar een advocaat die wel deelneemt aan het systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Derdengelden
Van Meggelen Advocatuur beschikt niet over een derdengeldrekening. Betalingen die zijn bestemd voor derden (cliënten en andere partijen), dienen rechtstreeks te worden voldaan en dus niet via de bankrekening van Van Meggelen Advocatuur. Betalingen ten behoeve van derden (cliënten en andere partijen), die niet zien op voldoening van declaraties van Van Meggelen Advocatuur, worden omgaand teruggestort. Er kan ten behoeve van derden (cliënten en andere partijen) aldus niet bevrijdend worden betaald op de kantoorrekening van Van Meggelen Advocatuur.

Kantoorklachtenregeling
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de dienstverlening door Van Meggelen Advocatuur, dan geldt de kantoorklachtenregeling van Van Meggelen Advocatuur.