met accent op

Werkwijze & Tarieven

Werkwijze
Na een vrijblijvende kennismaking en overleg over de mogelijkheden waarop Van Meggelen Advocatuur u kan bijstaan, worden er heldere afspraken over de aanpak en de financiële aspecten gemaakt. Dit geheel conform de richtlijnen van de Nederlanse Orde van Advocaten.

Leónie van Meggelen is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 94, en bereikbaar via tel. 070 - 335 35 35. 

In het rechtsgebiedenregister staat Leónie van Meggelen ingeschreven voor de rechtsgebieden:
- arbeidsrecht, en
- ondernemingsrecht.
Jaarlijks behaalt zij hiervoor de verplichte 10 PO punten per rechtsgebied. 


Tarieven:
De juridische dienstverlening van Van Meggelen Advocatuur geschiedt op basis van uurtarief. Na een schriftelijke bevestiging van de opdracht en het toepasselijke uurtarief, wordt gestart met de afgesproken werkzaamheden. Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van Van Meggelen Advocatuur van toepassing.

Juridisch advies
Arbeidsrecht
Werkgeverstarief - € 185,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.
Werknemerstarief - € 170,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.

Ondernemingsrechtelijke zaken
In overleg. Minimumtarief is € 150,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.

Interim
Projectmatig of periodiek - € 150,00, vermeerderd met 21% BTW, per uur.

Opleidingen

In overleg

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)
Van Meggelen Advocatuur behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Indien u een beroep wenst te doen op gefinancierde rechtsbijstand (de toevoeging), dan kunt u via Het Juridisch Loket worden doorverwezen. Zie voor meer informatie: https://www.juridischloket.nl en www.rechtsbijstand.nl/eigenbijdrage. Uiteraard verwijs ik u desgewenst graag door naar een advocaat die wel deelneemt aan het systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Derdengelden
Van Meggelen Advocatuur beschikt niet over een derdengeldrekening. Betalingen die zijn bestemd voor derden (cliënten en andere partijen), dienen rechtstreeks te worden voldaan en dus niet via de bankrekening van Van Meggelen Advocatuur. Betalingen ten behoeve van derden (cliënten en andere partijen), die niet zien op voldoening van declaraties van Van Meggelen Advocatuur, worden omgaand teruggestort. Er kan ten behoeve van derden (cliënten en andere partijen) aldus niet bevrijdend worden betaald op de kantoorrekening van Van Meggelen Advocatuur.

Kantoorklachtenregeling
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de dienstverlening door Van Meggelen Advocatuur, dan geldt de kantoorklachtenregeling van Van Meggelen Advocatuur.